ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกประเภทเรียนดีและประเภทโครงการเด็กดีมีที่เรียน ในการนี้ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ และผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกหากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *