ม.ราชภัฏนครราชสีมาสนใจเปิดหลักสูตรสันติศึกษาโทและเอก กระตุ้นนิสิตลงพื้นที่ศึกษาโคกหนองนาโมเดล


วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี และอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ได้เดินทางเข้ากราบนมัสการพระครูปลัดวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน
ผศ.ดร.อดิศร กล่าวว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัฒนธรรมความเชื่อ และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนสันติวัฒนธรรม อีกทั้งมีเจ้าโคตรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปตอบโจทย์เยาวชนรุ่นใหม่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในวิถีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางความหลากหลาย
พระครูปลัดวรวัฒน์ กล่าวว่า หลักสูตรสันติศึกษา มจร ภายใต้การลงนามความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เปิดหลักสูตรสันติศึกษา ตั้งแต่ปี 2555 สามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดหลักสูตรให้สอดรับนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สนใจฟื้นฟูแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านสันติภาพ โดยบูรณาการกับแนวคิดและแนวปฏิบัติทั่วโลก
“ประเด็นที่น่าสนใจในการทำงานร่วมกันอีกประเด็น คือ การคัดเลือกแกนนำของนิสิตที่สนใจ ลงพื้นที่ศึกษาหลักการ และวิธีการพัฒนาโคกหนองนา และธนาคารน้ำ ณ โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาดิน น้ำ ลม ป่า และอาหารในพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”พระครูปลัดวรวัฒน์ กล่าว

Cr : fb HansaPeace & หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *