อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา


ตามสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนิสิตด้านวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาได้เชิญอาจารย์ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไปเป็นวิทยากรบริการวิชาการดังกล่าวด้วยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณาจารย์และนิสิตของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยเป็นการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีคณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *