พิธีฉลองสมโภชพระพุทธศาสนสิกขมงคลและวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


พิธีฉลองสมโภชพระพุทธศาสนสิกขมงคลและวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

โดยในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ในช่วงเย็นก่อนที่จะได้จัดบวงสรวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ได้มีการอันเชิญพระอุปคุต ณ สระอโนดาตมายังสถานที่ประกอบพิธี ต่อด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น พิธีบวงสรวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบายศรีสู่ขวัญพระพุทธศาสนสิกขมงคล  ในเวลา ๑๙.๐๙ น. ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.พุฒิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยการไหว้พระ รับศีล และอาราธนาพระปริตรตามลำดับ หลังจากนั้นพระสงฆ์จำนวน ๕ รูป ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน โดยในกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้มีพิธีมหาเทวา พุทธาภิเษก ซึ่งได้รับความเมตตาจากมหาเถระจำนวน ๔ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. พระครูสิทธิธรรมธร  วัดหนองหว้า อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
๒. พระครูสิริเจติยาภิบาล วัดศาลาทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓. พระครูมงคลธรรมาภรณ์  วัดตลุกผักไร อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๔. พระครูวินัยธรดนัย ยโสธโร วัดท่ามะยม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อนั่งปรกอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็ได้ประกอบพิธีเบิกเตรพระประธาน โดยพระครูสิทธิธรรมธรเป็นองค์เบิกเนตรและประพรหมน้ำพระพุทธมนต์แก่คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนที่มาร่วมงาน โดยพระพุทธศาสนสิกขมงคลนั้นกำหนดจะให้เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาในโอกาสต่อไป

ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๔ ปี ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” ซึ่งเป็นการตั้งชื่อโปรแกรมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ตั้งตามชื่อวิชาเอก ด้วยเหตุผลว่าโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา อาจเปิดสาขาวิชาเพิ่มได้อีกโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมวิชาใหม่  ทางโปรแกรมวิชาฯ จึงได้จัดทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป โดยได้กราบนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโนนเมือง โดยการนำของท่านพระครูสีลวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโนนเมือง ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในการทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาทั้ง ๔ ชั้นปีมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย พร้อมด้วยนักศึกษาอีกหลากหลายสาขาวิชาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยในพิธีช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธกร  ฤทธิ์ไทสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มาร่วมเป็นประธานในการทำบุญตักบาตร หลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ได้ร่วมรับประธานอาหารและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป

1001015_10208372728733543_3576643005304627078_n IMG_2859 IMG_2887 IMG_2888 IMG_2903 IMG_2938 IMG_2946 IMG_3061 IMG_3103 IMG_3192 IMG_3196 IMG_3204 IMG_3228 IMG_3248 IMG_3265

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *