เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับศิลปะ” วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับศิลปะ” โดยทางกลุ่มได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ธวัช ตราชู ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ออกอากาศหน้าเพจ : พุทธศาสนศึกษา NRRU  ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการในรายวิชาเข้ากับการสัมมนากลุ่มย่อยกลุ่มที่ 2 ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย นางสาวนวพรรษ แข็งการ (แตงโม) นางสาวประภาภร พวงมาลัย (ปิ่น) นางสาวเปรมสินี จบเจนไพร (โอส้ม) และนางสาวสุภัสสรา เดิดขุนทด (น้ำหวาน) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มคือ ผศ.สายยนต์ ชาวอุบล ดำเนินรายการโดย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *