ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 (ออนไลน์)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom ลิงค์เข้าสัมภาษณ์ https://zoom.us/j/2480869013?pwd=UVVVbFNLVEwyN09vK0JaaURjenY1dz09
Meeting ID: 248 086 9013 Passcode: 2Husa7

หรือแสกน Qr Code ตามรูปภาพข้างล่างนี้


หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือเฟซบุ๊กสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา Facebook: BuddhistStudiesKorat  หรือที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ โทร 044-009-009,0-4435-5321-2 ต่อ 3121, 3124, 3126 หรือสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เบอร์ประธานหลักสูตร 0896299652 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ  รหัส              ชื่อ-สกุล                        ประเภท   โรงเรียน
1. 656100083 นางสาวชวัลรัตน์ ฉัตรฉิมพลี Portfolio โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
2. 656100204 นางสาวเกวลิน ไชยลา Portfolio โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
3. 656100341 นางสาวพิมพ์ผกา คนตรง Portfolio โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
4. 656100620 นางสาวนันทิญา ขาวพิมาย Portfolio โรงเรียนพิมายวิทยา
5. 656100919 นายภาคินัย จันสีหา Portfolio โรงเรียนภูเขียว
6. 656101065 นายฉัตริน ทองนาค Portfolio โรงเรียนภูเขียว
7. 656101187 นายภัทรพงษ์ อินทะแสง Portfolio โรงเรียนพิมายวิทยา
8. 656101210 นางสาวทติยา ที่รัก Portfolio โรงเรียนสุรนารีวิทยา
9. 656101338 นายวนัส จอสูงเนิน Portfolio โรงเรียนสูงเนิน
10. 656101369 นางสาวทิพย์สุดา ชิดโคกสูง Portfolio โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
11. 656101399 นางสาวปิยวรรณ ถินทอง Portfolio โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
12. 656101778 นางสาวชนัญชิดา กะการดี Portfolio โรงเรียนมารีย์วิทยา
13. 656102017 นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ Portfolio โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
14. 656102249 นางสาวประกายรัตน์ รัดกลาง Portfolio โรงเรียนขามสะแกแสง
15. 656102471 นายอภิสิทธิ์ สอนอินทร์ Portfolio โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
16. 656103594 นายยุทธศาสตร์ พูนศรี Portfolio โรงเรียนจักราชวิทยา

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *