ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน


น.ส.นฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ E-learning ที่เหมาะสมสำหรับระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2564): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564
ติดตามอ่านได้ที่นี่👉 https://so06.tci-thaijo.org/…/jhs…/issue/view/17127/4659

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *