ประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์และคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2/2564


เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์และคณะกรรมการศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัด ประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์และคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น google meeting โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ คือ การจัดกิจกรรมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา คือ พิจารณาและหาวิธีการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางคณะกรรมการได้จัดตั้งไว้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  ซึ่งมีคณาจารย์และคณะกรรมการศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 39 คน โดยแบ่งเป็นคณาจารย์จำนวน 5 คน และคณะกรรมการนักศึกษาอีก 34 คน ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จะปิดประชุมในเวลา 20.41 น.

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *