โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ได้แนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 524 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีการ พิจารณาผลสัมฤทธิ์รายวิชา ปีการศึกษาที่ 1/2258 ดังนี้คือ
1. พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
2. วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
3. ภาษาบาลีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา
4. พุทธศาสนามหายาน
5. ศาสนศึกษา
6. หลักพุทธธรรม
7. จริยศาสตร์ศึกษา

S__6742028 S__6742029 S__6742030 S__6742031 S__6742032 S__6742034

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *