โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 1/2564


เมื่อวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู) เวลา 16.00 – 17.00 น. ชมรมวิถีชน คนอีสาน ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Google meeting โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตา และสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เพื่อให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญไป ปลูกฝังค่านิยมทางคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ และเพื่อเป็นการปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นการทำให้จิตใจเกิดความสงบสุข สร้างความรักษ์ในวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นแบบอย่างของนักศึกษารุ่นใหม่ที่ใส่ใจวัฒนธรรมสืบสานไว้ให้คนรุ่นต่อๆไป โดยมีนายภัคเดช พูลพร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นผู้นำไหว้พระ สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตา และสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ จากนั้นเป็นกิจกรรมพี่พบน้อง โดยนายสิทธิชัย ทวีโคตร ได้พูดคุยและบอกเล่าประสบการณ์การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 1/2564 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับฟัง

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *