เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการในรายวิชาเข้ากับการสัมมนากลุ่มย่อย กลุ่มที่ 4 ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย นางสาวพัชรี เคยตะคุ (ปอ) นางสาวกัลยา คงน้ำ (บีม) นางสาวณัฐกาญ สมดี (ปลาย) และนางสาวสุดารัตน์ บรรณกิจ (พลอย) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มคืออาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ซึ่งนักศึกษาประจำกลุ่มได้เรียนเชิญอาจารย์อุดม ตะหน่อง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดำเนินรายการโดยอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 โดยจะออกกาศทางหน้าเพจหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และช่องทาง Youtube พุทธศาสนศึกษาโคราช ในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม  2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ออกแบบป้ายโดย อาจารย์อุดม ตะหน่อง  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *