ขอเชิญร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ขอเชิญร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

การแสดงมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ

“มุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัช ตราชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรุณา เชิดจิระพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธเรศ ธรรมสอน

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุม 36.02.06

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการ

เวลา                        กิจกรรม
09.00 น. – 09.30 น. – ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร และประธานหลักสูตร พร้อมกันในห้องประชุม
09.30 น. -09.45 น. – ชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการ
09.45 น. -10.00 น.

 

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม กล่าวบทเกษียณวาท

แด่..ผู้เกษียณอายุราชการ

– คณบดี กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

10.00 น. – 10.15 น. – วิดีทัศน์  “บอกเล่าความรู้สึกจากใจน้องถึงพี่ จากศิษย์ถึงครู”

โดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และ หลักสูตรศิลปศึกษา

10.15 น.-11.25 น. – การเสวนา หัวข้อ “เส้นทางของชีวิต กับการสร้างศิษย์เพื่อสังคม”    ผู้ร่วมเสวนา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัช ตราชู2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรุณา เชิดจิระพงษ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธเรศ ธรรมสอน

ผู้ดำเนินรายการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวารี สงนอก และ นางสาวฐานิญา ทักษิณ

11.25 น.-11.45 น. – คณบดี ผู้บริหาร ประธาน /ผู้แทนหลักสูตร มอบดอกไม้ ของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณ
11.45 น. – 12.00 น. – ชมวิดิทัศน์ การแสดง ความรู้สึกดี ๆ ผูกพันฉันท์พี่น้องมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชมคลิปประมวลภาพกิจกรรมร่วมกันของอาจารย์

 

หมายเหตุ :   – ถ่ายทอดสด ทาง Zoom และ Facebook live ของคณะ

– บุคลกรและนักศึกษา ร่วมส่งคำแสดงมุทิตาจิตทาง Facebook Live

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *