เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา”


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา” โดยพระวิทยากรคือ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยพิธีเปิดการสัมมนาได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตฎ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิด หลังจากนั้นก็เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา” ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังจำนวน 248 คน ก่อนที่จะจบการบรรยายในเวลา 16.00 น. และมีการถามตอบประเด็นต่าง ๆ ประมาณ 30 นาที และท้ายที่สุดปิดการสัมมนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตฎ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ใช้ระบบออนไลน์ โดยสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดผ่านเพจ เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือของจัดเครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนา 3 สถาบัน อันประกอบไปด้วย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดาวโหลดคลิปการบรรยายคลิีกที่นี้ 

ชมคลิปบรรยายย้อนหลังคลิ๊กที่นี้ 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *