4 สถาบันอุดมศึกษาจับมือจัดกิจกรรม “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ที่ผ่านมา 4 สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศในหัวข้อ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer) ออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ภาคเช้า เวลา 09.00 น. ของวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เป็นพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับ โดยดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้นคณบดีในเครือข่ายอีก 3 สถาบันกล่าวแสดงความร่วมมือจัดโครงการฯ ได้แก่ ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ ดร.ปุณรัตน์ พิพิธกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในลำดับต่อมาเวลา 10.00 น. เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ โดย ดร.ชายนำ ภาววิมล นักวิชาการอิสระ เชี่ยวชาญการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จนถึงเวลา 12.10 น. ก็พักเที่ยงรับประทานอาหาร จากนั้นเวลา 13.00 น. ก็มีกิจกรรมเสวนาเรื่อง เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ โดย ประธานสาขา ประธานหลักสูตร และศิษย์เก่า 4 สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.มนตรี วิวาห์สุข ประธานสาขาวิชาไทยศึกษา
ดร.อนุรักษ์ บุญพยนต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
นายเอกพล สมการ ครูโรงเรียนบ้านเมืองคง จ.นครราชสีมา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร ประธานสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เดชศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตะเกราทอง จ.ระยอง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผศ.สุพัฒน์ ศรีชมชื่น ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นายสุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี จ.อุดรธานี
พิธีกรและผู้ดำเนินรายการภาคบ่าย ผศ.สอนประจันทร์ เสียงเย็น
ก่อนที่จะปิดสัมมนาในเวลา 16.50 น. ซึ่งกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผู้ที่สนใจกิจกรรมตลอดทั้งภาคเช้าและบ่าย


Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *