เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) เรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา” โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น


เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ขอเชิญครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา” โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom
เวลา 12.30 เปิดระบบ
เวลา 13.00 พิธีเปิดการสัมมนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตฎ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เวลา 13.30 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา” โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
เวลา 16.00-16.30 น. ถามตอบ สรุป และปิดการสัมมนา
มีเกียรติบัตรมอบให้แก่ทุกท่านที่เข้าอบรมสัมมนาและทำแบบประเมิน
ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลิงก์การอบรมสัมมนาวิชาการ Join Zoom Meeting
Meeting ID: 248 086 9013
Passcode: 2Husa7
ลิ้งก์กลุ่มรับข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาและสอบถามเกี่ยวกับเกียรติบัตรหลังการอบรม
จัดโดย เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนา 3 สถาบัน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *