กิจกรรมเสวนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรงานศพของศาสนพิธีกร (ออนไลน์)


ในเวลา 09.00 น. ของวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดเสวนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรงานศพของศาสนพิธีกร ภายใต้การสนับสนุนงบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวิทยากรหลักในการบรรยาย คือ นายอภิชาญ หนันเมา นายกพุทธสมาคมอำเภอเมืองนครราชสีมา หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วย นายมานิตย์ อรรคชาติ ประธานหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา นายโยธิน มาหา รองประธานหลักสูตร นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ รอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายชินวัชร นิลเนตร เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในการเสวนาดังกล่าว และหลังจากรับชมวิดีทัศน์ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรงานศพของศาสนพิธีกร ก็มีการวิพากษ์กิจกรรมในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ก่อนที่จะปิดการเสวนาในท้ายที่สุด

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *