หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2564


สาขาวิชาพุทธศานศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 โดยจัดสัมมนาแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม voov meeting ในวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.27 น. โดยภาคเช้านักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูเข้าร่วมการสัมมนาของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ และภาคบ่ายเป็นการสัมมนาของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในหัวข้อและประเด็นต่าง ๆ ดังนี้คือ
1. วิจัยในชั้นเรียน / ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ มีแนวทางในการทำวิจัยอย่างไร
2. แผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้สามารถทำได้ตามที่วางแผนหรือไม่อย่างไร หากทำไม่ทัน มีแนวทางแก้ไขอย่างไร
3. หลักสูตร / หลักสูตรของโรงเรียนอิงหลักสูตรแกนกลางมากน้อยเพียงใด และเราได้ศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างไร และสามารถนำมาปรับใช้ในรายวิชาที่เราสอนอย่างไร
4. เนื้อหาวิชาที่สอนหรือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา” / เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด หากไม่ตรงกับที่เราเคยเรียนเรามีแนวทางในการบริหารจัดการรายวิชาที่เรารับผิดชอบอย่างไร และ
5. ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้กับรุ่นต่อ ๆ ไป
ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 18 คน และนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปี 4 เข้าร่วมสังเกตการณ์สัมมนาดังกล่าวด้วย เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอด และบูรณาการในการเรียนต่อไป โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นกิจกรรมจนเสร็จสิ้นการสัมมนา ซึ่งใช้เวลาไปทั้งหมด 3.27 ชม. ก่อนที่จะได้ปิดการสัมมนาในท้ายที่สุด
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *