เชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer) ออนไลน์


เชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer) ออนไลน์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีกำหนดการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

กำหนดการโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ

“เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)

วันพฤหัสบดีที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

—————–

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

12.30 – 13.00 น.            ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม

13.00 – 16.00 น.            บรรยายพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนาแบบศรีลังกาสู่วัฒนธรรมไทย

โดย พระมหาพจน์  สุวโจ, ผศ.ดร. ผู้เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา

16.00 – 16.30 น.            สรุปแนวทางในการดำเนินการต่อไปและปิดกิจกรรมวันแรก

 

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

08.00 – 09.00 น.            ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม

09.00 – 10.00 น.            พิธีเปิดโครงการฯ

– เปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

– กล่าวแสดงความร่วมมือจัดโครงการฯ โดย คณบดี 3 สถาบัน ได้แก่

  1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  2. คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  3. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

10.00 – 12.00 น.            บรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ

โดย ดร.ชายนำ ภาววิมล            นักวิชาการอิสระ เชี่ยวชาญการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

12.00 – 12.30 น.            แลกเปลี่ยนและสรุปกิจกรรมภาคเช้า

13.00 – 16.00 น.            เสวนาเรื่อง เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ โดย ประธานสาขา ประธานหลักสูตร และศิษย์เก่า 4 สถาบัน

  1. มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.มนตรี  วิวาห์สุข          ประธานสาขาวิชาไทยศึกษา

ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์           ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.มานิตย์  อรรคชาติ           ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

นายเอกพล  สมการ             ครูโรงเรียนบ้านเมืองคง จ.นครราชสีมา และศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 4

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รศ.ดร.อำพล  บุดดาสาร         ประธานสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เดชศรี     ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตะเกราทอง จ.ระยอง

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ.สุพัฒน์  ศรีชมชื่น             ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง        ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี จ.อุดรธานี

16.00 – 16.30 น.            สรุปแนวทางในการดำเนินการต่อไปและปิดโครงการ

ถ่ายทอดสดทางเพจ : สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

                                                                                                                                                    

หมายเหตุ: กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
– พิธีกรภาคเช้า ผศ.ดร.มนตรี  วิวาห์สุข

– พิธีกรภาคบ่าย ผศ.ดร.เทพพร  มังธานี

– พิธีกรภาคเช้า รศ.ดร.อำพล  บุดดาสาร

– พิธีกรและผู้ดำเนินรายการภาคบ่าย ผศ.สอนประจันทร์  เสียงเย็น

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *