คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมในทางสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔


ด้วยทางคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนดการประชุมพิจารณาจัดกิจกรรมในทางสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาและแนวทางการจัดรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในวัน ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเป็นการจัดการประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติการจัดรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ เชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นไปตามมติจากคณะกรรมการนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *