ประชุมร่วมเครือข่ายสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและไทยศึกษา (ออนไลน์) 4 สถาบัน ครั้งที่ 3


เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2564 ได้มีการประชุมร่วมเครือข่ายสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและไทยศึกษา (ออนไลน์) 4 สถาบัน ครั้งที่ 2 โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรมการประชุมดังกล่าว และมีสถาบันระดับอุดมศึกษาจากราชภัฏอีกจำนวน 3 แห่งเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมดังกล่าว คือ มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลังจากครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีข้อตกลงร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer) เพื่อพัฒนาความร่วมมือของ 4 สถาบันการศึกษาในเบื้องต้นก่อน จากนั้นจึงจะขยายความร่วมมือไปยังอีกหลาย ๆ หน่วยงานในอนาคต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้สรุปประเด็นหลัก ๆ ดังนี้คือ
1. กําหนดการ
2. วิทยากร
3. การดำเนินงาน
4. ประชาสัมพันธ์
5. ระบบที่ใช้ในการประชุมและถ่ายทอดสด
6. ตราสัญลักษณ์ของเครือข่าย
7. ประเด็นเสวนา (ที่มา ที่อยู่ ที่ไป)
7.1) ความเป็นมาของหลักสูตร
7.2) แรงจูงใจในการมาเรียน
7.3) เครือข่ายมีหรือไม่อย่างไร: ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7.4) เครือข่ายที่เคยที่เคยร่วม
7.5) ลักษณะเครือข่ายที่พึงประสงค์
ก่อนที่จะปิดประชุมในเวลา 22.07 น.

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *