กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.


ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีข้อราชการจะประชุมปรึกษาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ในวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และช่องทางที่กล่าวแล้วข้างต้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ในไดรกลุ่ม (ใช้อีเมลมหาวิทยาลัย)
บันทึกเชิญประชุม จำนวน 1 หน้า คลิ๊กที่นี้
วาระการประชุม จำนวน 5 หน้า คลิ๊กที่นี้
เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 36 หน้า คลิ๊กที่นี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *