อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) จังหวัดอุดรธานี (ออนไลน์)


ตามที่โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้จัดโครงการคนดีศรีดงเมือง “กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต” เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยทางโรงเรียนได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไปเป็นวิทยากรบริการวิชาการดังกล่าวด้วยคือ อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ทวีโคตรและนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5  ได้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน โดยเป็นการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom  ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *