พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 5,659 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมมือกับชุมชนดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาหมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี โดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม นอกจากนี้ยังดำเนินการวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา สู่มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมทุ่งสัมฤทธิ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ แคปซูลกาบาจากข้าว ชาข้าวทุ่งสัมฤทธิ์โอสถ แป้งข้าวเอนกประสงค์ ข้าวแช่แข็ง และโจ๊กข้าวทุ่งสัมฤทธิ์

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ Q-GREEN เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและทิศทางการพัฒนา ผลิตบัณฑิตให้มีจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

ขอบคุณภาพจาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบอกช่อง 7

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *