เชิญร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔


ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๔

“ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ Next Normal (Learning and Teaching transformation to Next Normal)”

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

จัดอบรมโครงการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๒.๕๐ น. คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เข้าสู่ระบบออนไลน์ เตรียมความพร้อม

เวลา ๑๒.๕๐ – ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิดและแนะนำวิทยากรผู้บรรยาย

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แหล่งข้อมูลและโปรแกรมใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร อาจารย์อุดม ตะหน่อง

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น. พักเบรค

เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ, ดร.เกรียงไกร พินยารัก, นายเอกพล สมการ

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ทำแบบทดสอบและปิดโครงการ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *