กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.


ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีข้อราชการจะประชุมปรึกษาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Stream Yard

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และช่องทางที่กล่าวแล้วข้างต้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ในไดรกลุ่ม (ใช้เมล์มหาวิทยาลัย)
บันทึกเชิญประชุม จำนวน 1 หน้า คลิ๊ก
วาระการประชุม จำนวน 4 หน้า คลิ๊ก
เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 50 หน้า คลิ๊ก

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *