คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๔ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔


ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการครุศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ออนไลน์) โดยถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก edunrru   กิจกรรมจัด ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในหัวข้อ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ “Next Normal (Learning and Teaching transformation to Next Normal)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์นักศึกษา และครูประจําการ ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าและครูต้นแบบในพื้นที่ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านคุรุศึกษา แก่คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักเรียน และขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เสนอส่งและสงผลงานเพื่อสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ เนื่องในงาน “ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ⏰

✅รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1e9ct6i96Kwbq0Vi06vLV…
📌สมัครและส่งผลงาน https://forms.gle/TxPCgrSoh5n7MyPC9
และรับสมัครนักศึกษาที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลเนื่องในการประชุม“ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยส่งผลงานผ่าน https://forms.gle/ryVv6u12pJ6Vk5Wp6
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ผศ.ชยพล ธงภักดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๗๖๐๖๔๔๖

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *