สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564


เมื่อเวลา 13.00 น. ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ร่วมการสัมมนาของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้คือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา วิธีการจัดทำเอกสาร การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนโดยมีอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติเป็นพิธีกรดำเนินการสัมมนา ร่วมสัมมนาโดยนางสาวนฤมล สิทธิผล นายอภิวัฒน์ ศรีเศรษฐา นายสิทธิชัย ทวีโคตร และนางสาวศศิธร จรสายออ  ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 17 คน ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 18 คน รวม 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตร จำนวน 5 คน คือ อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 อย่างครบถ้วน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *