ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน และตามโครงการคูปองหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น ในการนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวการเป็นนักศึกษา ในวันที่๖ – ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ – ๑๕.๐๐น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญตรี ภาคปกติ

รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2564
 สถานที่รายงานตัว ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. – คณะครุศาสตร์
(นักศึกษาใหม่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เข้าสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู
ช่วงเวลา 09.00 – 11.30 น. โปรดตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ณ อาคาร 27)
 เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว
1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ชุด
ติดรูปสวมชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
(กรอกข้อมูลและพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th )
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมตัวจริง) 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง) 1 ฉบับ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. ใบรับรองความเป็นครู 1 ฉบับ
(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)
6. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (พร้อมตัวจริง) 1 ฉบับ
(กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาให้ใช้ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน)
(เอกสารทุกฉบับให้สำเนาขนาด A4 เท่านั้น)
หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัวให้สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องติดเครื่องหมายหรือตรา
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2. สามารถ Download แบบฟอร์มใบรับรองความเป็นครู โดยทำการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
http://entrance.nrru.ac.th
*** หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กรรมการกลาง ณ สถานที่รายงานตัว ***


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2564 โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร 4 ปีนั้นมีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทั้งหมด 12 คน ดังต่อไปนี้

1. นางสาวพิชญาภา ไชยโม จากโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
2. นางสาวกิตติพร อ้วนสูงเนิน จากโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
3. นายบูรพา ขากลาง จากโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
4. นางสาววรญา สิริบวรภัทร์ จากโรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม
5. นางสาวประภาภร พวงมาลัย จากโรงเรียนด่านขุนทด
6. นางสาวไพริน จะโสรัตน์ จากโรงเรียนนางรอง
7. นางสาวสุภัสสรา เดินขุนทด จากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
8. นางสาวดาวอนงค์ หน่ายสูงเนิน จากโรงเรียนกุดจิกวิทยา
9. นายอนุวิท มุ่งขี้เหล็ก จากโรงเรียนสูงเนิน
10. นางสาวทวีภรณ์ กิจสุข จากโรงเรียนนางรอง
11. นางสาวธิดารัตน์ สาดา จากโรงเรียนสูงเนิน และ
12. นายสิทธิพล สิทธิเสือ จากโรงเรียนหนองกราดวัฒนา


การแต่งกายนักศึกษา


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ รับเข้าศึกษา

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *