คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล


เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล ซึ่งประกอบไปด้วย อ.สุชาติ พิมพ์พันธ์ ผศ.สายยนต์ ชาวอุบล อ.โยธิน มาหา ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ และอ.ชินวัชร นิลเนตร โดยพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเรื่องทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายเรื่องกรอบและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ได้บรรยายเรื่อง โมเดลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และท้ายที่สุดของกิจกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ได้บรรยายเรื่อง ารเขียนหลักสูตรแบบ OBE (Outcome Base Education) และจัดWork Shop การเขียนหลักสูตรแบบ OBE (Outcome Base Education) ก่อนที่จะสรุปและปิดกิจกรรม

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *