โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา


เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้แกนนำนักเรียนต้นแบบเกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้แกนนำนักเรียนต้นแบบเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โครงการฯ ดังกล่าว จัดโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พร้อมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ได้จัดโครงการดังกล่าว
ภาพกิจกรรมวันที่ 1 คลิ๊ก

ภาพกิจกรรมวันที่ 2 เช้าคลิ๊ก

ภาพกิจกรรมวันที่ 2 บ่ายคลิ๊ก

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *