ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2564 โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร 4 ปีนั้นมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทั้งหมด 13 คน ดังต่อไปนี้

1. นางสาวพิชญาภา ไชยโม จากโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
2. นางสาวกิตติพร อ้วนสูงเนิน จากโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
3. นายบูรพา ขากลาง จากโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
4. นางสาววรญา สิริบวรภัทร์ จากโรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม
5. นางสาวประภาภร พวงมาลัย จากโรงเรียนด่านขุนทด
6. นางสาวไพริน จะโสรัตน์ จากโรงเรียนนางรอง
7. นางสาวสุภัสสรา เดินขุนทด จากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
8. นางสาวดาวอนงค์ หน่ายสูงเนิน จากโรงเรียนกุดจิกวิทยา
9. นายอนุวิท มุ่งขี้เหล็ก จากโรงเรียนสูงเนิน
10. นางสาวทวีภรณ์ กิจสุข จากโรงเรียนนางรอง
11. นางสาวธิดารัตน์ สาดา จากโรงเรียนสูงเนิน
12. นายก้องภพ เขื่อนอก จากโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม และ
13. นายสิทธิพล สิทธิเสือ จากโรงเรียนหนองกราดวัฒนา

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้มีรายชื่อในประกาศให้ทำการยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ ภายในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
2. ผู้มีรายชื่อในประกาศ 2 ปฏิบัติตามประกาศที่แจ้งไว้ภายในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
3. สามารถตรวจสอบผลการสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/entrance/(ทำการเข้าสู่ระบบ โดยใช้ user: รหัสผู้สมัคร และ Password: เลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร)
4. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่ Facebook: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9130 , 9133 (ในเวลาราชการ)
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดให้มารายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เอกสารในการรายงานตัว มีดังนี้
1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ชุด ติดรูปสวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th/entrance
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมตัวจริง) 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง) 2 ฉบับ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. ใบรับรองความเป็นครู 1 ฉบับ (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
6. ใบรายงานผลการศึกษาแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ฉบับจริง

#หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัวให้สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องติดเครื่องหมายหรือตราของมหาวิทยาลัย

*** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดรับนักศึกษา 044-009009 ต่อ 9130, 9133 ***

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *