ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (ออนไลน์)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น google meet ลิงค์เข้าสัมภาษณ์ https://meet.google.com/qqj-exat-smh
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือเฟซบุ๊กสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา Facebook: BuddhistStudiesKorat  หรือที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9130, 9133 หรือสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 0-4400-9009 ต่อ 3662 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับ  รหัส              ชื่อ-สกุล                        ประเภท   โรงเรียน
1. 646100093 นางสาวพิชญาภา ไชยโม Portfolio โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
2. 646100096 นางสาวกิตติพร อ้วนสูงเนิน Portfolio โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
3. 646100599 นายบูรพา ขากลาง Portfolio โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
4. 646100860 นางสาววรญา สิริบวรภัทร์ Portfolio โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม
5. 646101200 นางสาวประภาภร พวงมาลัย Portfolio โรงเรียนด่านขุนทด
6. 646101736 นางสาวไพริน จะโสรัตน์ Portfolio โรงเรียนนางรอง
7. 646102180 นางสาวสุภัสสรา เดินขุนทด Portfolio โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
8. 646102501 นางสาวดาวอนงค์ หน่ายสูงเนิน Portfolio โรงเรียนกุดจิกวิทยา
9. 646103058 นายอนุวิท มุ่งขี้เหล็ก Portfolio โรงเรียนสูงเนิน
10. 646103081 นางสาวทวีภรณ์ กิจสุข Portfolio โรงเรียนนางรอง
11. 646103084 นางสาวธิดารัตน์ สาดา Portfolio โรงเรียนสูงเนิน
12. 646103480 นายก้องภพ เขื่อนอก Portfolio โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
13. 646103613 นายสิทธิพล สิทธิเสือ Portfolio โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *