สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2564


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการจัดสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี  รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีผู้สมัครทั้งหมด 13 คน มาสอบสัมภาษณ์ 13 คน ซึ่งประกอบด้วย 1. นางสาวพิชญาภา ไชยโม จากโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 2. นางสาวกิตติพร อ้วนสูงเนิน จากโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 3. นายบูรพา ขากลาง จากโรงเรียนโนนสูงศรีธานี 4. นางสาววรญา สิริบวรภัทร์ จากโรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม
5. นางสาวประภาภร พวงมาลัย จากโรงเรียนด่านขุนทด 6. นางสาวไพริน จะโสรัตน์ จากโรงเรียนนางรอง 7. นางสาวสุภัสสรา เดินขุนทด จากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 8. นางสาวดาวอนงค์ หน่ายสูงเนิน จากโรงเรียนกุดจิกวิทยา 9. นายอนุวิท มุ่งขี้เหล็ก จากโรงเรียนสูงเนิน 10. นางสาวทวีภรณ์ กิจสุข จากโรงเรียนนางรอง 11. นางสาวธิดารัตน์ สาดา จากโรงเรียนสูงเนิน 12. นายก้องภพ เขื่อนอก จากโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม และ13. นายสิทธิพล สิทธิเสือ จากโรงเรียนหนองกราดวัฒนา โดยเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น.  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/entrance/

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *