สัมมนาครั้งที่ 1 (ออนไลน์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564


เมื่อเวลา 09.33 น. ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ร่วมการสัมมนาของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้คือ
1.  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid 19
2. ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
4. ข้อเสนอแนะกับน้องๆ สาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 18 คนเข้าร่วมกิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้อย่างครบถ้วน  โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตร จำนวน 4 คน เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ คือ  อาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 อย่างครบถ้วน โดยใช้การสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ google meet ซึ่งเสร็จสิ้นการสัมมนาในเวลา 12.22 น.

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *