ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยให้กับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓


ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย ม.ราชภัฏโคราช จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์การเลือกตั้งนายก อบจ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยให้กับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลท์ที่ FB : Nrru มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามโทร 044-009009 ต่อ 9111


กำหนดการ

การจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยให้กับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา

ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จัดโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

****************************************************************************************

 ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.      – ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.      – พิธีเปิดโครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยให้กับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น.      – การจับสลากเรียงลำดับการขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง ๕ หมายเลข

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.      – การแสดงแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คนละ ๑๕ นาที ได้แก่

๑. นายสาธิต ปิติวรา ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๑

๒. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๒

๓. นายสำเริง แหยงกระโทก ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๓

๔. นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๔

๕. นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๕

*การขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครฯ โดยเรียงลำดับจากการจับสลาก ลำดับที่ ๑ – ๕

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.      – การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

๑๖.๐๐ น.                  – ปิดกิจกรรม

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *