คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๖ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒  ปีชวด) ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๖ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ ๑๔) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล ฟังธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ด้วยหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ (ตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๙ ปี) ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้านศาสนพิธี ได้แก่ นายปณวัตร สินประสพ และนายภัคเดช พูลพร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๑ เป็นผู้นำไหว้พระ สวดมนต์ อาราธนาศีล เป็นต้นเสียงในการถวายสังฆทาน ก่อนจะที่ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ นำโดยพระครูศีลวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโนนเมือง พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน ๕ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการช่วยอำนวยความสะดวกคือนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ดำเนินการในการเป็นผู้นำด้านศาสนพิธี ไหว้พระ สมาทานศีล รับศีล เป็นต้นเสียงนำกล่าวถวายสังฆทาน ตลอดจนการรับบาตร ช่วยยกข้าวสารอาหารแห้ง การคัดแยกประเภทของข้าวสาร อาหารแห้งที่เอามาใส่บาตรเป็นจำนวนมาก จนแล้วเสร็จในที่สุด โดยข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครั้งต่อไปจะเป็นการตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๕ ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒  ปีชวด)

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *