หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “วิถีชีวิตภิกษุณีในพุทธศาสนามหายาน”


เมื่อวันที่  ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ  ห้อง ๙.๐๖.๐๘  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการศึกษาพุทธศาสนาให้กว้างขางยิ่งขึ้นให้กับนักศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนามหายาน คือ ภิกษุณี Tran Thi Binh จากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “วิถีชีวิตภิกษุณีในพุทธศาสนามหายาน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับฟังในหัวข้อดังกล่าวเพื่อบูรณาการกับรายวิชาพระพุทธศาสนามหายานและพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *