อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมเสวนาหัวข้อ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษาครู”


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รัฐกร คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ได้มาเปิดกิจกรรมและมอบแนวนโยบายในการสัมมนา จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษาครู” ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน รองคณบดีฝ่ายรองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการผลิตครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมเสวนาโดยนายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.5 คุณครูสมบุญ พุทธบุตร ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นางสาวมณฐกานต์ ทองคำ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นางสาวอรัญญา ขาวพา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา และนายกิติทัต วิเศษแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จากนั้นเป็นการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและแนวทางการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *