สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563


เมื่อเวลา 13.00 น. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ร่วมการสัมมนาของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้คือ 1. วิจัยในชั้นเรียน / ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ มีแนวทางในการทำวิจัยอย่างไร 2. แผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้สามารถทำได้ตามที่วางแผนหรือไม่อย่างไร หากทำไม่ทัน มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 3. หลักสูตร / หลักสูตรของโรงเรียนอิงหลักสูตรแกนกลางมากน้อยเพียงใด และเราได้ศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างไร และสามารถนำมาปรับใช้ในรายวิชาที่เราสอนอย่างไร 4. เนื้อหาวิชาที่สอนหรือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา” / เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด หากไม่ตรงกับที่เราเคยเรียนเรามีแนวทางในการบริหารจัดการรายวิชาที่เรารับผิดชอบอย่างไร และ 5. ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้กับรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 18 คนเข้าร่วมกิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้อย่างครบถ้วน  โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตร จำนวน 5 คน คือ อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 อย่างครบถ้วน


Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *