แสดงความยินดีนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ Best practice award ประจำปี 2563


ขอแสดงความยินดีนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ Best practice award ประจำปี 2563 ณ ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในพิธีได้มอบใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ส่งงานบทความเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 17 ท่าน จากนั้นเป็นการประกาศรางวัล โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือสายสนับสนุน สายวิชาการ และสายนักศึกษา ซึ่งแต่ละประเภทมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้คือ

สายสนับสนุน
(1) สืบสานวันวานกับการอนุรักษ์ยุ้งข้าวโบราณ : วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
(2) ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(3) การจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
สายวิชาการ
(1) การจัดการความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ เพื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
—สายนักศึกษา
(1) การเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากโลกออนไลน์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทำโดนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ในโอกาสนี้ทางสาขาวิชาขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ Best practice award ประจำปี 2563 ด้วยความยินดียิ่ง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *