รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) ประจำปี ๒๕๖๔


รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) ประจำปี ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบรับตรงร่วมกัน รอบรับตรงอิสระ และรอบขยายโอกาสทางการศึกษา โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้

1. รอบรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

2. รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา, โควตาเรียนดี, โควตากิจกรรมดีเด่น และโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2564 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

3. รอบรับตรงร่วมกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2564 สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เลือกได้ 10 สาขาวิชา

4. รอบรับตรงอิสระ รับสมัครระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม -10 มิถุนายน 2564 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9130, 9134

เปิดเทอมใหม่ 1/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *