คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ครูและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหม่ (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา การวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ บ่งบอกถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์ ที่มีความละเอียดอ่อนทางจิตใจ นอกจากนั้นแล้วยังได้จัดกิจกรรมพิธีมุทิตาจิตแด่ รศ.ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ได้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี่ด้วย จึงเรียนเชิญคณาจารย์ในแต่ละสาขาร่วมเป็นเกียรติและรับพานไหว้ครู จากตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณาจารย์คณะร่วมผลิตเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว
ในกิจกรรมดังกล่าว มีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคณาจารย์จำนวน ๓ คน เข้าร่วมด้วยคือ นายโยธิน มาหา นายมานิตย์ อรรคชาติ และนายชินวัชร นิลเนตร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในการไหว้ครูของคณะครุศาสตร์ดังกล่าว

ชมวิดีโอย้อนหลังคลิ๊กที่นี้


Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *