กําหนดการ “พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘”


กําหนดการ “พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘”

โปรแกรมปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคา ร๒๗ ห้อง ๒๗.๐๕.๐๘

 เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.     สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัย

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐น.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์  นวะบุศย์  คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

– ประธานรับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงาน

– นักศึกษากล่าวบทสรภัญญะบูชาครู

– ตัวแทนนักศึกษาถือพานนำพานขึ้นไหว้ครูตามลำดับ

– ประธานเจิมหนังสือ

– ประธานเจิมมงคลให้กับคณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรม

– พิธีอ่านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรม

– พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้สอนดีเด่น

– พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำครูประโยชน์ต่อส่วนรวม

– มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี

– ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.   พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ โดย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.    พักรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.    พิธีเทียน  ความเพียรแห่งศรัทธา

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.    กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์แบ่งปันความรัก

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.    สรุปกิจกรรม

*หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *