มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครูเเละมุทิตาจิตเเก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบทุนการศึกษา 169 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ 3 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น้อมวันทาบูชาครู จัดพิธีไหว้ครูและพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดง โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ตัวแทนนักศึกษานำพานขึ้นไหว้ครู พิธีเจิมหนังสือ การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ
นอกจากนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 169 ทุนๆ ละ 5,000 บาท โดยในปีนี้ มีผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 27 ราย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี จำนวน 36,000 บาท คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง จำนวน 300,000 บาท บริษัท กีลา สปอร์ต จำกัด จำนวน 160,000 บาท บริษัท มอร์ คอฟฟี่ จำกัด (ร้านคาเฟ่ อเมซอล สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) จำนวน 100,000 บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 50,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป จำนวน 30,000 บาท ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 20,000 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท รวมถึงได้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ หน่วยงานภายนอก ร่วมบริจาคทุนการศึกษา รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 858,037.25 บาท ต่อด้วยพิธีมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ในนามผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท และแสดงกตเวทิตาจิต ปิดท้ายด้วยการร้องเพลงแม่พิมพ์ของชาติ และเพลงพระคุณที่สาม
โดยในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีนักศึกษาจำนวน 5 คน ที่ได้เข้ารับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) เนื่องในพิธีไหว้ครูเเละมุทิตาจิตเเก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นายอธิวัฒน์ ศรีเศรษฐา  ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวปวีนุช เผ่าเวียงคำ ชั้นปีที่ 5
3. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก  ชั้นปีที่ 3
4. นายอานุภาพ โปรยโคกสูง ชั้นปีที่ 1
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุขกลาง  ชั้นปีที่ 1  ได้เข้ารับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) เนื่องในพิธีไหว้ครูเเละมุทิตาจิตเเก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมใหม่ อาคาร 35 จากผู้ได้รับทุนทั้งหมด 169 ทุน

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้

เครดิตภาพและข่าวจากเพจ : prnrru

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *