แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ “ทักษะทางวิชาการ สร้างงาน สร้างสังคม” โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  โดยมี ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุวัจน์   ลิปตพัลลภ ๒ อาคาร ๓๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและอุทิศตนสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ครอบคลุมทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดทั้งเป็นผู้ที่มีการครองตน ครองคน ครองงานได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งถือเป็นผู้ที่ได้สร้างเกียรติยศชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างแท้จริง โดยมีการประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้นำชุมชนดีเด่น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ซึ่งมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จำนวน ๔ รางวัล ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย ครูจากโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
๒. นางสาวบุษราภรณ์ ใจเย็น ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภท จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม
๓. นายอธิวัฒน์ ศรีเศรษฐา ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภท กตัญญู เลี้ยงดูและ/หรือช่วยเหลือบุพการี
๔. นายพลวัต สุริรัมย์ ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภท สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและ/หรือมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังกล่าว

ชมไลฟ์สดย้อนหลัง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้

เครดิตภาพโดยแอดมิน M และฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยComments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *