แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ทุน


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนดังกล่าว งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) จำนวน 169 ทุนๆ ละ ทุนละ 5,000.- บาท โดยในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้นมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 5 คน คือ
1. นายอธิวัฒน์ ศรีเศรษฐา  ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวปวีนุช เผ่าเวียงคำ ชั้นปีที่ 5
3. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก  ชั้นปีที่ 3
4. นายอานุภาพ โปรยโคกสูง ชั้นปีที่ 1
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุขกลาง  ชั้นปีที่ 1
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วย โดยงานงานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาดังกล่าวที่ได้รับทุนการศึกษามารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการเข้ารับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมใหม่ หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ประสงค์รับทุนการศึกษาในครั้งนี้
2. ให้นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมใหม่ด้วยตนเอง หากนักศึกษาไม่มารับทุนการศึกษาถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ประสงค์รับทุนการศึกษาในครั้งนี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *