สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการอบรมทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563


เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดโครงการอบรมทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 2 เป็นวิทยากรในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้มาให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ แนวทางการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ และสาธิตลำดับพิธีการที่ถูกต้องตาม 9 มงคลพิธีมงคลสมรส ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันสวยงาม ณ อาคาร 36.02.06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และวันที่ 2 ได้เชิญนายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ตำบลตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มาเป็นวิทยากรในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้มาให้ความรู้ในเรื่องการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาที่ดี แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นครู และประสบการณ์ในการทำงานในสถานศึกษาตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อทักษะให้นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้นำวิชาการการสอนพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ณ อาคาร 36.06.11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาพกิจกรรมวันที่หนึ่งคลิ๊กเพื่อชม
ภาพกิจกรรมวันที่สองคลิ๊กเพื่อชม
ภาพถ่ายจากเพจ : BossPhon

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *