เชิญร่วมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม (ทอดเทียนโฮม) ประจำปี 2563 ณ วัดสำคัญ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโดยเฉพาะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทต่อสงคมทำให้เยาวชนเหินห่างจากการทำประโยชน์ให้สังคมและท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี ดังนั้นเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำประโยชน์ให้แก่สังคม และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยจัดทำโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ณ วัดที่สำคัญในอำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา การทำกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้เป็นการทำกิจกรรมอาสา โดยให้นักศึกษาทำความสะอาดบริเวณวัดในแต่ละแห่งเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอีกประการหนึ่ง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและการช่วยเหลือสังคมการทำตนเป็นผู้มีจิตอาสา และเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีของชาวพุทธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่น มีทักษะและประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีของชาวพุทธ ซึ่งจะทำการทอดถวายเทียนโฮม ณ วัดที่สำคัญในอำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา จำนวน 6 วัด ซึ่งประกอบไปด้วย วัดสะแก (พระอารามหลวง), วัดสุทธจินดา (พระอารามหลวง), วัดพายัพ (พระอารามหลวง), วัดพระนารายณ์ (พระอารามหลวง), วัดบึง (พระอารามหลวง), และวัดจิตเริงพัฒนาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563
จึงเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยกัน ตามกำหนดเวลาและสถานที่ข้างต้น

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *