เชิญร่วมกิจกรรมโครงการอบรมทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563


ตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธภาพ ซึ่งเป็นการวางกลยุทธด้านการพัฒนาตนและศาสตร์ทางวิชาชีพ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และสร้างระบบและกลไกเพื่อเสริมสมรรถภาพนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการวางกลยุทธด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและมาตรฐานวิชาชีพครูพัฒนาบัณฑิตทางครุศาสตร์ที่จะสำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ที่ดีและความประพฤติที่ดีต่อสังคม  มีมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ และที่สำคัญต้องทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้  เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  สำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพ และนำความรู้จากการศึกษาไปประกอบอาชีพด้วยสำนึกความรู้รับผิดชอบกระบวนการในการศึกษาของครูจึงต้องพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 2 เป็นวิทยากรในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 และเชิญนายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) เป็นวิทยากรในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เพื่อทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 มีกิจกรรมพิเศษดังนี้ เชิญ น้องๆ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งผลงานคลิปวีดีโอสั้นเข้าประกวดในหัวข้อ “ใจมีหลัก รักมีธรรมะ” นำเสนอหลักธรรมที่ให้แง่คิด สำหรับคู่รักในวันแต่งงาน

📌กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
-ความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาที
-ไม่จำกัดเทคนิคการตัดต่อ
-ส่งผลงานโดยการโพสต์ลงที่เพจ ใบหยก พิธีกรงานแต่ง
-ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

📌รางวัล
-คลิปวิดีโอ ยอดเยี่ยม 3 รางวัล (รับทุนการศึกษาจากคณาจารย์)
-ขวัญใจแฟนเพจ 2 รางวัล โดยนับจากยอดไลค์ (รับรางวัล จากใบหยก พิธีกรงานแต่ง)

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *