สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการเตรียมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันพุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และ ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เกี่ยวกับบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๓ จำนวน ๖๗ คนเข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมดังกล่าว และตอนท้ายได้มีการมอบกระเช้าของขวัญโดยท่านอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาถวายกระเช้าของขวัญ และถ่ายภาพร่วมกิจกรรมร่วมกันก่อนแยกย้ายรับประทานอาหารและเสร็จกิจกรรมในที่สุด
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก


Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *